Links

Beleef zelf wat het is om de ziekte van Alzheimer te hebben.

Film over leven met dementie.

Voorlichting, wetenschappelijk onderzoek en meer begrip voor mensen met een hersenaandoening.

In het Alzheimer Centrum van de VU in Amsterdam wordt uitgebreid diagnoseonderzoek gedaan.

Op deze site treft u veel informatie over het PGB. De PGB-consulenten zijn o.a. werkzaam bij het Regionale Patiënten en Consumenten Platform en bij Stichting MEE, een organisatie voor mensen met een handicap.

MEZZO geeft informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers.

Informatie over Video Interventie Begeleiding ((VIO) in de Ouderenzorg.

Vergeet dementie, onthoud de mens.

“Het overwinnen van het stigma op dementie”

“Denksport – rook en spiegels”

Hersenaandoeningen overzicht

Vragenlijst voor mensen met NAH en voor hun mantelzorgers ter ondersteuning bij het indicatiegesprek met de Wmo-consulent of het sociaal wijkteam