ADD/ADHD

ADHD en ADD

Het brein functioneert op een andere manier waardoor er ander gedrag ontstaat en ‘schools’ leren bemoeilijkt word. Op cognitief vlak hebben mensen met ADHD en ADD vaak problemen met het verwerken van informatie; zij hebben concentratieproblemen, moeite met plannen en organiseren, maken dingen niet af, zijn onrustig of zeer dromerig. Vaak ontstaan er ook problemen op sociaal gebied; zij worden gepest, hebben relatieproblemen of problemen met de opvoeding van kinderen. In de begeleiding is het belangrijk om de persoon met ADHD/ADD meer grip te laten krijgen op de eigen gedachten, gevoelens en gedrag en van daaruit de begeleiding verder te definiëren. Verder is belangrijk niet alleen aandacht te hebben voor de negatieve eigenschappen van ADHD/ADD maar zeker ook voor de positieve eigenschappen en ieders sterke kanten.

Kenmerken van ADHD die problemen kunnen veroorzaken

 • kan moeilijk stil blijven zitten
 • is snel afgeleid
 • kan moeilijk op zijn/haar beurt wachten
 • rent van de ene activiteit naar de andere
 • kan niet rustig spelen
 • praat overdreven veel
 • valt anderen in de rede
 • luistert niet naar wat anderen zeggen
 • kan moeilijk instructies volgen en opvolgen
 • reageert anders dan andere kinderen op straf en beloning
 • raakt vaak spullen kwijt
 • kan zich moeilijk concentreren

Kenmerken van ADD die problemen kunnen veroorzaken

 • is dromerig
 • lijkt passief
 • is teruggetrokken
 • is ongeorganiseerd
 • is vergeetachtig
 • lijkt vaak niet te luisteren
 • is vaak dingen kwijt
 • wordt gemakkelijk afgeleid