Hersenen algemeen

Ons brein is misschien wel ons belangrijkste orgaan. Het regelt zowat alles wat we al dan niet bewust doen en niet doen. Ons gedrag wordt bepaald door de (samen)werking van de verschillende hersenfuncties. Er zijn hersengebieden die zorgen voor het goed functioneren van onze mentale functies zoals waarneming, aandacht, geheugen, taal en planning. Andere hersengebieden zijn verantwoordelijk voor de uiting van emoties en de controle daarover. Ook zijn er motorische hersengebieden die onze beweging aansturen. Kortom, onze hersenen zorgen ervoor dat we goed kunnen waarnemen, denken, voelen en handelen. Al deze functies bij elkaar bepalen hoe we ons gedragen en wie we zijn.

Inmiddels weet men uit onderzoek dat beschadigde hersenen zich kunnen reorganiseren. Op hersenscans is dan te zien dat het hersenweefsel in de buurt van het beschadigd gebied erg actief wordt en taken gaat overnemen. Het brein kan zich dus aanpassen. Het is echter afhankelijk van verschillende factoren in hoeverre dit nog lukt. Niet alleen de hersenen maar ook de persoon met hersenschade zelf past vaak zijn gedrag aan. Men leert om rekening te houden met de (onzichtbare) gevolgen van de hersenschade en compenseert waar mogelijk om dit zoveel mogelijk op te vangen. Dit biedt hoop voor allen die getroffen worden door schade aan de hersenen.