Privacypolicy

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Advies- en Ondersteuningsbureau Peschier voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de nieuwe Europese  privacywetgeving en deze heeft als doel om persoonlijke gegevens beter te verwerken en te beschermen. Hiervoor heb ik een privacy policy opgesteld. Deze kan ten alle tijden opgevraagd worden.

In de privacy policy breng ik cliënten op de hoogte van hun rechten zoals:

  • inzagerecht;
  • recht op rectificatie;
  • recht om vergeten te worden
  • recht op beperking van verwerking
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens
  • recht van bezwaar

Als lid van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) ben ik via de beroepscode gebonden aan geheimhoudingsplicht omtrent alles wat met een cliënt te maken heeft.