Links

Hersenaandoeningen en gevolgen
YouTube filmpje 4:04 minuten over hersenfuncties en stoornissen
Informatie over autisme
Informatie over ADD en ADHD
Informatie over dementie
Documentaire van 50 minuten over het proces van dementeren
Methode Video Interactie Ouderenzorg
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Wet langdurige zorg (Wlz)
Persoonsgebonden budget