Contact

Gemeenten zijn sinds 2015 vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van haar inwoners. Het gaat dan om ondersteuning bij het behouden van de zelfredzaamheid en om het deel blijven nemen in de samenleving.  Het doel doel van de ondersteuning is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en de naaste mantelzorger in staat te stellen zolang mogelijk de zorg te kunnen geven aan een kwetsbaar persoon. Ook zwaar belaste mantelzorgers kunnen ondersteuning aanvragen bij gemeenten.

Wilt je weten of je in aanmerking komt voor een indicatie van deze vorm van begeleiding en ondersteuning, vraag dan een gesprek aan met een Wmo-consulent van het Lokaal Loket of met het sociaal wijkteam binnen je eigen gemeente of neem contact op met mij voor meer informatie of een gratis kennismakingsgesprek.

Momenteel heb ik contracten afgesloten als Aanbieder van Specialistische Begeleiding met de gemeenten: Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Teylingen, Noordwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Met een indicatie voor Specialistische Begeleiding  kan ik in deze gemeenten ingezet worden. Voor mensen die een persoonsgebonden budget (PGB) hebben kan ik zowel binnen als buiten deze gemeenten ingeschakeld worden. 

Advies- en Ondersteuningsbureau Peschier
Anemoonstraat 27
2201 CN Noordwijk
Mobiel
06 41 88 97 05
E-mail
Website