Ondersteuning bij dementie

Wordt zelfstandig wonen steeds moeilijker?
Zijn er problemen met het geheugen en wordt u erg vergeetachtig? Lukt het u steeds minder goed om de dagelijkse praktische zaken, activiteiten en afspraken te onthouden en te volbrengen? Wilt u meer regelmaat en houvast maar wel de baas blijven over uw eigen leven? Als professionele en zelfstandig werkende hulpverlener bied ik persoonlijke advisering, ondersteuning en begeleiding aan mensen die thuis willen blijven wonen maar die hulp nodig hebben bij het behouden van hun zelfredzaamheid. Samen kijken we waar hulp bij nodig is.
Zorgt u voor iemand met dementie of een vermoeden hiervan?
Vindt u het moeilijk om met deze ziekte en de veranderingen in de persoon en het gedrag om te gaan? Leven met en zorgen voor een partner of ouder met dementie is sociaal, emotioneel en psychisch erg zwaar. Veel mantelzorgers raken overbelast door deze ingewikkelde zorgtaak. Merkt u dat de zorg voor uw partner of ouder te zwaar wordt? Wilt u hierbij hulp krijgen maar wel zelf de regie in handen blijven houden? Overweeg dan om een deskundige ondersteuner in te schakelen die u kan helpen om de zorg zo lang mogelijk vol te houden.